Igazságügyi szakértés

Az általános műszaki szakértői feladatok elvégzésén túlmenően polgári peres ügyekben igazságügyi műszaki szakértői képviseletet is ellátunk.

Polgári peres ügyekben főként szomszédjogi, birtokvédelmi, tulajdonjog háborítatlanságát védő perekben előforduló ipari, szolgáltatási, szomszédsági, szabadidős tevékenységektől, továbbá zenés szórakozóhelyek működésétől eredő zajhatások műszeres vizsgálatát, véleményezését vállaljuk.

A polgári jogban két jogintézmény érdemel kiemelt figyelmet a zaj elleni védelem szempontjából: a szomszédjog és a birtokvédelem.

Szomszédjog:

A Polgári törvénykönyv 100. §-a szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

Birtokvédelem:

„Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg.”
A gyakorlat a birtokháborítás fogalmát rugalmasan értelmezi, annak minősítve számos környezeti ártalmat, így a szükségtelen zajkeltést is. A szomszédjogok védelme mellett ezáltal a birtokvédelem is a környezetvédelem egyik jogi eszközévé válhatott.
A szomszédjog és a birtokvédelem a zavarás tényéből indul ki, vagyis a körülmények vizsgálata során nincs szükség másra, csak ennek a ténynek a megállapítására.
A zavarás azonban egy olyan szubjektív akusztikai kategória, melyre vonatkozóan az államigazgatási jogban alkalmazott határérték, normarendszer nem létezik.

Számos olyan szituáció, konfliktushelyzet áll elő, melynek során egy peres ügyben a zavarás megítéléséhez a bíróság szakértő közreműködésére tart igényt.

 

Bírósági kirendelések teljesítésén kívül – békés megegyezés hiányában, ha az ellenérdekű felek per megindítását fontolgatják – felkérésre permegelőző eljárásban igazságügyi szakértőként műszaki szakvéleményt készítünk.