Szolgáltatások

Szolgáltatási körünkbe tartozik a környezeti és a munkahelyi zajvédelemmel kapcsolatos általános szaktanácsadás, szakvéleményezés.

Környezeti zajvizsgálat:

 • Elvégezzük az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, építőipari kivitelezési tevékenységtől, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól származó zajkibocsátás vizsgálatát.
 • Foglalkozunk az épületek – jogszabályban meghatározott, zajtól védendőnek tekintendő - helyiségeiben az Környezeti zajvizsgálat
  • épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől (pl. felvonóktól, kazánoktól, szivattyúktól, szellőző- és klímaberendezésektől vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási berendezésektől)  és
  • épületen belül vagy azzal szomszédos épületben folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenységtől, illetve az ehhez alkalmazott géptől, berendezéstől és egyéb zajforrástól
  származó zajok vizsgálatával is.
 • Fentiek mellett - a szintén a környezeti zaj kategóriájába sorolható közlekedési eredetű zajok közül - vizsgáljuk a közúti és kötöttpályás közlekedéstől származó zajok emisszióját.
 • Azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, ahol a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként jár el, az eljáráshoz benyújtott dokumentációnak zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. Környezeti zajvizsgálat
  Műszeres méréseken alapuló mérési jegyzőkönyvek, vizsgálati szakvélemények összeállításán túlmenően vállaljuk előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési, környezetvédelmi felülvizsgálati, stb. eljárásokhoz megkövetelt zajvédelmi munkarészek elkészítését.
 • Szakmai segítséget nyújtunk a zaj elleni védelemmel kapcsolatban pl. intézkedési terv összeállításában, zajkibocsátási határérték kérelem elkészítésében, harmadik fél által készített mérési jegyzőkönyv, szakvélemény véleményezésében, felülvizsgálatában, zajbírság határozat átvizsgálásában, stb

 

 

 

Munkahelyi zajvizsgálat:

A munkahelyeken a munkavállalókat érő zaj mérése és értékelése alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a munkáltató a munkavállalók részére zajvédelmi szempontból egészséges és biztonságos munkahelyi körülményeket biztosítson. E cél megvalósításához elengedhetetlen, hogy a munkáltató ismerje, és megfelelően értékelje, elemezze a munkahelyi zajviszonyokat.

munkahelyi zajvizsgalatMunkaegészségügy, munkavédelem területén foglalkozunk az egyes munkahelyeken fellépő, a dolgozókat terhelő gépi eredetű zajok vizsgálatával, a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséhez szükséges adatok mérésekkel történő meghatározásával, a dolgozók teljes műszak alatti zajterhelésének megállapításával, az adott zajban leginkább megfelelő egyéni védőeszközök kiválasztására vonatkozó javaslat megadásával.


A vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően lefolytatott mérésekkel meghatározzuk a dolgozót érő napi (műszak alatti) zajexpozíció tényleges mértékét, az adott munka-/kezelőhelyen fellépő Lmax legnagyobb hangnyomásszintet, illetve – szükség esetén – a munkavállalót az egyéni hallásvédő eszköz használata mellett érő zajexpozíciót.

 

munkahelyi zajvizsgalatMunkahelyi zaj témakörén belül elvégezzük a fokozott figyelmet igénylő munkahelyeken (pl. orvosi rendelők, vizsgálók, irodák, MEO-helyiségek, egyes laboratóriumok munkahelyein, stb.) fellépő zajimmisszió ellenőrzését is.

 

Méréseinket a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet követelményeit maradéktalanul kielégítő műszaki paraméterekkel bíró műszerrel végezzük
(I. pontossági osztály, integráló funkció, „peak” mérőállás).